Υποσύστημα Αποθήκη

Αποθήκη

Το υποσύστημα της Αποθήκης έχει σχεδιαστεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ροή των υλικών. Βελτιστοποιεί την αποθήκευση ανάμεσα σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.Είναι απλό στην χρήση, οι λειτουργίες που εκτελεί αυτόματα  αποσκοπούν στην σωστή διαχείριση χρόνου και υλικού.Υποστηρίζονται είδη με παρτίδες, σειριακούς αριθμούς, διαδικασίες αναπλήρωσης και επανελέγχου. Παράγεται αναλυτική πληροφόρηση για ελλείψεις, κυκλοφοριακές ταχύτητες, δεσμευμένα, αναμενόμενα, κλπ. Σε όλα τα επίπεδα υποστηρίζεται η χρήση barcodes, κιβώτια, ράφια, παλέτες κλπ.Το σύστημα διαχειρίζεται παρακαταθήκες και παλέτες σε όλα τα στάδια της διακίνησης.

 
Δυνατότητες 
 •  Πλήρης διαχείριση αποθήκης σε έναν ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους 
 • Δυνατότητα καταχώρησης φωτογραφιών και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν οριστεί από το χρήστη στα προϊόντα 
 • Πολλαπλοί, απεριόριστοι εναλλακτικοί κωδικοί, περιγραφές, τιμές για κάθε κωδικό προϊόντος στην αποθήκη με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος εμφάνισης ή όχι στο παραστατικό πώλησης / αγοράς 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Διαχείριση θέση / ράφι προϊόντων 
 • Εξειδικευμένα πληροφοριακά πεδία και αναφορές στα σταθερά στοιχεία των προϊόντων 
 • Συσχέτιση προϊόντος με ομάδα προϊόντων και αυτόματη ανάλυση τιμών/κόστους 
 • Αυτόματες μέθοδοι αποτίμησης (FIFO,LIFO,Μέσης τιμής κτλ) με δυνατότητα εφαρμογής νέων ή εξειδικευμένων αλγορίθμων 
 • Διαχείριση παραγγελιών/προσφορών δεσμευμένων/αναμενόμενων προϊόντων / εμπορευμάτων με χρονοπρογραμματισμό εκτέλεσης για κάθε αποθήκη ή συνολικά 
 • Διαχείριση σχήματος προσφορών προώθησης (πχ στα 10 κιβώτια προϊόντος Α (ή ομάδας προϊόντων) 1 κιβώτιο προϊόντος Β δώρο ή στα 5 κιβώτια προϊόντος Α έκπτωση 10€). Τα σχήματα μπορούν να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος ή μέχρι εξάντλησης αποθέματος. 
 • Διαχείριση συνταγών 
 • Παρακολούθηση δεύτερης ποσότητας ανά προϊόν / αποθήκη 
 • Ευέλικτη μαζική εισαγωγή προϊόντων στο παραστατικό για εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση τιμολογίου 
 • Παρακολούθηση συνδρομών 
 • Πλήρης διαχείριση παροχής υπηρεσίας (ελεύθερο κείμενο) με αυτόματη αντιστοίχιση σε προϊόν για παρακολούθηση στατιστικών 
 • Πλήρη στατιστικά για όλα τα παραπάνω και δυνατότητα δημιουργίας περίπλοκων και εξειδικευμένων αναφορών 
 • Σύστημα αντικατάστασης παλιού προϊόντος από νέο και ειδοποίηση παλιού stock στην τιμολόγηση 
 • Μαζική αλλαγή τιμών 
 • Πλήρης υποστήριξη πολλαπλών BARCODE (Εκτύπωση,ανάγνωση) 
 • Αυτόματη παρακολούθηση υπολοίπων και επιθυμητών ορίων στην αποθήκη και αυτόματη δημιουργία παραγγελίας στον κάθε προμηθευτή 
 • Ενημέρωση (alert) αλλαγής τιμών αγοράς προϊόντων