Υποσυστήματα Πωλήσεων/Αγορών

Το υποσύστημα των Πωλήσεων/Αγορών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση των παραγγελιών πελατών από το στάδιο της δημιουργίας της προσφοράς ως την παραγγελία, την παράδοση και την τιμολόγησή της. 

Η παραγγελία πελάτη μπορεί να προέλθει είτε από μία προσφορά είτε με καταχώρηση στο σύστημα. Διαθέτει όλα τα στοιχεία του πελάτη αναφορικά  με διευθύνσεις παράδοσης, αποστολής εγγράφων, πληρωτή – σε περίπτωση που πληρώνει άλλος από τον πελάτη της παραγγελίας, όρους και τρόπους παράδοσης, τρόπους πληρωμής, περιοχή χώρα που ανήκει, κ.α. Για κάθε είδος της παραγγελίας  γίνεται απόλυτη διαχείριση του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα είδη και τον πελάτη, συμφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, εκπτώσεις που ισχύουν για τον πελάτη ή την ομάδα που ανήκει και τα είδη, καθώς επίσης προμήθειες και bonus που πρέπει να δοθούν. Επεμβάσεις στην τιμή πώλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν, από εξουσιοδοτημένους χρήστες, κυρίως σε είδη όπου η τιμή τους επηρεάζεται από τα τελικά χαρακτηριστικά τους, όπως βάρος, όγκο, κ.α. όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσου υπολογισμού της τελικής τιμής της παραγγελίας ανάλογα με την τιμή που θα λάβουν. Τα στάδια παρακολούθησης μιας παραγγελίας  δίνουν τη δυνατότητα πλήρης απεικόνισης όλων των σταδίων που απαιτούνται τόσο για πληροφόρηση των τμημάτων πωλήσεων, όσο και αυτών της παραγωγής και της αποθήκης, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Σε  κάθε παραγγελία  ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου και η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως credit blocked σε περίπτωση που ο πελάτης ξεπεράσει το πιστωτικό του όριο. Εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να την ενεργοποιήσει εφόσον έχει μελετήσει τα στοιχεία πίστωσης του πελάτη.  
Για κάθε παραγγελία υπάρχει η δυνατότητα μερικής αποστολής ή σταδιακής αποστολής των ειδών που απαιτεί με τιμολόγησή τους. Οι παραγγελίες μπορούν να ομαδοποιούν ανά φόρτωση με συγκεκριμένο μεταφορέα για την  αποστολή τους σε έναν ή περισσότερους πελάτες. 
Χρεώσεις- έξοδα, όπως για παράδειγμα μεταφορικά, ασφάλιστρα, κ.α.. ορίζονται και συνδέονται με την παραγγελία ώστε να υπάρχει σαφής εικόνας του συνολικού ποσού της. Τα στοιχεία των χρεώσεων προδημιουργούνται και είναι διαθέσιμα προς χρήση σε κάθε δημιουργία προσφοράς ή παραγγελίας.   
Το υποσύστημα καλύπτει επίσης τριγωνικές παραδόσεις, επιστροφές και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τις παραγγελίες πελατών. Ιστορικά και αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον χρήστη.
 
Δυνατότητες:
  • Δυναμικές αναφορές στατιστικών και κινήσεων προϊόντων την ώρα που καταχωρούμε ένα παραστατικό 
  • Μαζική δημιουργία παραστατικών σε πελάτες και προμηθευτές καθώς και στα υποκαταστήματά τους 
  • Αντιγραφή - Επικόλληση προϊόντων από ένα παραστατικό σε άλλα 
  • Πλήρης υποστήριξη εγκρίσεων με όρια ανα χρήστη 
  • Μαζικές εκτυπώσεις και μετασχηματισμοί παραστατικών 
  • Σύνδεση και επιμερισμός τιμών με παραστατικά εξόδων (Πιστωτικά έκπτωσης τζίρου κτλ) με την λογιστική και αυτόματο επιμερισμό εξόδων στα προϊόντα για κοστολόγηση 
  • Δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου αριθμού στα παραστατικά 
  • Προγραμματισμός εισπράξεων / πληρωμών ανα παραστατικό πελάτη / προμηθευτή 
  • Καταχώριση παρακρατήσεων / προσαυξήσεων απ'εθείας στο παραστατικό και αυτόματη ενημέρωση λογιστικής 
  • Δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε παραστατικό πώλησης ή αγοράς